Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Σήμερα έχει απεργία...

Ήθελα να ήξερα ποιος θα ενημερώσει για την απεργία όλων των άλλων κλάδων...

Αλλά τι λέω....Εμείς δεν χρειαζόμαστε. Απλά φερέφωνα είμαστε.Δε θα χάσει η Βενετιά βελόνι.Οπότε ενημερωθείτε μόνοι σας σε μια ακόμα παγκόσμια πρωτοτυπία...