Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Οι «επιζώντες» του Ασφαλιστικού ...

Δώστε βάση στις κατηγορίες με τα χτυπητά γράμματα...

απο τα ΝΕΑ:
"∆εκάδες χιλιάδες είναι οι ασφαλισµένοι και οι ασφαλισµένες που γλιτώνουν από τις ανατροπές τις οποίες φέρνει στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στις συντάξεις το νέο Ασφαλιστικό που θα τεθεί σε εφαρµογή από την 1/1/2011.
Οι κατηγορίες αυτές των ασφαλισµένων είναι οι παρακάτω:  Σε όσα ασφαλιστικά ταµεία προβλέπεται συνταξιοδότηση µε 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας το δικαίωµα αυτό διατηρείται αφού ήδη έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα (∆ηµόσιο, τράπεζες, ∆ΕΚΟ, εργαζόµενοι στα ΜΜΕ)."
Κατανοητόν;Ακολουθούν στο ίδιο άρθρο επίσης και άλλες υποκατηγορίες διαφόρων ασφαλιστικών φορέων με ειδικές ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής.Σημειώστε επίσης ότι αυτοί οι "εργαζόμενοι στα ΜΜΕ" είναι όσοι δουλεύουν με το ένσημο των ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ και όχι όσοι παρουσιάζονται σαν υπάλληλοι γραφείου και είναι π.χ. στο ΙΚΑ...